POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR

Societatea prelucrează o serie de date cu caracter personal ale Utilizatorilor atunci când utilizează venevii.ro.
Aceasta politica de confidențialitate („Politica”) descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opțiunile dvs. în legătura cu aceste prelucrări, precum și modul în care Noi vom respecta drepturile pe care le aveți în calitate de persoana vizata conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”).
ÎNAINTE DE A UTILIZA VENEVII.RO, VĂ RECOMANDAM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTA POLITICA PENTRU A ÎNȚELEGE CUM VĂ SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL.

1. Cine este responsabil de prelucrarea datelor dvs.?

Asociația Creștem România Împreună, este operatorul datelor cu caracter personal, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv GDPR, în ceea ce privește datele cu caracter personal ale Utilizatorilor colectate și prelucrate prin intermediul venevii.ro
Pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal Societatea și-a desemnat un responsabil cu protecția datelor (Data Protection Officer sau DPO) care poate fi contactat folosind următoarele date de contact: dpo@cri.org.ro
În ceea ce privește datele colectate prin intermediul fișierelor de tip cookies pentru scop de marketing (pentru detalii a se vedea secțiunea Politica de Cookies), Societatea, nu opereaza cu aceste tipuri de date, in afara culegerii de date de catre Google Analytics. Societatea și-a asumat obligația de a respecta legislația privind protecția datelor cu caracter personal în legătura cu aceasta prelucrare.

2. Ce date prelucram?

Prelucram următoarele categorii de date cu caracter personal:

Date pe care le furnizați în mod direct
Putem stoca informațiile pe care le primit de la dvs. ca urmare a completarii formularului folosind site-ul venevii.ro sau folosind aplicatia de mobil “Renaște România” sau atunci când participați a sondajele și chestionarele noastre online.

Date colectate sau generate de noi ca urmare a interacțiunii dvs. cu site-ul nostru
Modul în care utilizam aceste tehnologii sunt descrise în Politica privind Cookies.
De asemenea, când utilizați site-ul nostru (inclusiv modulele cookie sau tehnologii similare de pe site-urile altora), primim informații despre adresa dvs. IP, locația pe baza de IP, serverul proxy, sistemul de operare, browserul web și modulele de completare, identificatorul de dispozitiv.

Datele obținute de la terți
Primim informații despre vizitele dvs. și interacțiunea cu serviciile furnizate de alte entități când vizitați serviciile altor furnizori care includ reclame, module cookie sau tehnologii asemănătoare.

3. De ce vă prelucram datele cu caracter personal?

În cele ce urmează vă vom informa cu privire la scopurile pentru care colectam și prelucram datele dvs cu caracter personal, precum și cu privire la temeiul legal pentru prelucrarea datelor.

3.1. Utilizarea Serviciilor
Folosim o serie de date pe care ni le furnizați pentru a optimiza experienta dumneavoastra in cunoasterea serviciilor noastre. Temeiul juridic: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim. Avem un interes legitim pentru a ne îmbunătăți Serviciile și de furniza sugestii / sfaturi Utilizatorilor Candidați pentru a maximiza succesul Serviciilor noastre.
Furnizarea de comunicări comerciale
Dorim să vă transmitem materiale promoționale, să vă informam în legătura cu noile servicii oferite de Asociație, să vă lansam invitații de a participa la sondaje sau de a răspunde la chestionare și pentru a vă comunica alte informații similare care consideram ca pot fi de interes pentru dvs., inclusiv, dacă sunteți de acord, prin transmiterea de materiale promoționale / comunicări de marketing privind produsele / serviciile partenerilor Asociației.
Va vom transmite aceste comunicări dacă avem acordul dvs. Temeiul juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ.
Utilizatorii se pot oricând dezabona de la aceste comunicări. Spre exemplu, dacă vă retrageți consimțământul pentru comunicările comerciale nu vă vom mai putea transmite ofertele noastre sau nu veți putea participa la sondajele și chestionarele noastre.

3.2. Analize și statistici privind funcționarea site-ului, cookies și tehnologii similare
Putem folosi datele cu caracter personal pe care le furnizează Utilizatorii sau pe care le colectam în contextul utilizării Serviciilor pentru scopul efectuării unor analize și statistici privind Serviciile noastre, inclusiv a modului în care funcționează site-ul nostru. Temeiul juridic pentru o astfel de prelucrare este: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim. Analizele și statisticile pe care le facem ne ajuta să înțelegem mai bine cum am putea să îmbunătățim Serviciile noastre sau funcționalitățile site-ului nostru.
În efectuarea analizelor și statisticilor utilizam de asemenea cookies și alte tehnologii similare conform Politicii privind Cookies. În funcție de tipologia cookie-urilor utilizate și a tehnologiilor similare temeiul juridic este: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim pentru cookies necesare și funcționale sau art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ pentru cookie-urile de analiza, tracking și publicitate comportamentala.

3.3 Transmiterea grupei sanguine
Putem prelucra grupa sanguină, in conditiile in care intelegem sa iti trimtem notificari privitoare la chemarea ta pentru o noua donare de sange, Prelucrarea grupei de sange se va face folosind sistemele noastre informatice. Temeiul juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ.

3.4. Îndeplinirea unor obligații legale
Uneori, prelucrarea datelor este necesara pentru a ne îndeplini obligațiile legale (Temei juridic: art. 6(1)(c) GDPR – executarea unei obligații legale) ce ne revin, cum ar fi:
• raportarea către autoritățile relevante și tinerea unor evidente;
• arhivarea datelor conform legislației aplicabile.

3.5. Apărarea drepturilor și intereselor în justiție
De asemenea, putem să prelucram date cu caracter personal pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fata unei instante, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicata Asociatia (Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR – apărarea drepturilor și intereselor operatorului)

4. Cui dezvăluim datele?

Putem dezvălui datele dvs cu caracter personal către (i) entitățile și/sau persoanele împuternicite de noi (din EEA sau din state terțe) implicate în furnizarea Serviciilor inclusiv în furnizarea serviciilor site-ului sau a comunicărilor comerciale (cum ar fi furnizorilor de centre de date, furnizorii de platforma de e-mailing cum ar fi Google Mail); (ii) dacă avem obligația de a divulga datele personale în scopul conformării cu orice obligație legala sau decizie a unei autorități judiciare, autorități publice sau organ guvernamental; sau (iii) dacă ni se cere sau ni se permite în alt mod să facem acest lucru conform legislație aplicabile. De asemenea, datele dvs cu caracter personale pot fi dezvăluite terților furnizori de cookies și tehnologii similare.

5. Cat păstram datele?

Păstrăm datele dvs cu caracter personal cat este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.
Datele cu caracter personal vor fi șterse dacă Utilizatorul solicita dezactivarea și ștergerea contului, sau după o perioada de minim 5 ani de la data la care Utilizatorul devine inactiv (i.e. de la data ultimei interacțiuni cu sistemul electronic).
Datele Utilizatorilor (persoane fizice autorizate și reprezentanți ai persoanelor juridice) vor fi păstrate pe întreaga durata a raporturilor contractuale cu Utilizatorul persoana juridica si pe întreaga perioada prevazuta de lege pentru activitatea de arhivare și păstrare a documentelor financiar -contabile.
Datele aferente cookie-urilor și tehnologiilor similare sunt păstrate conform termenelor specifice setate pentru respectivele tehnologii, termenul de stocare putând fi intre durata sesiunii de navigare (pentru cookie de sesiune) și o durata de pana la 2 ani (pentru cookies de analiza).

6. Ce drepturi aveți în calitate de persoana vizata?

Conform legii, vă sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoana vizata:
a. Dreptul de acces
puteți obține de la noi confirmarea ca prelucram datele dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării
b. Dreptul de a corecta datele
puteți să ne solicitați să modificam datele dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.
c. Dreptul la ștergere
puteți solicita ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucram; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante.
d. Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție
puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimțământ. De asemenea vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Societății, din motive care țin de situația dvs. specifica.
e. Restricționare
în anumite condiții puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale
f. Dreptul la portabilitatea datelor
în măsura în care prelucram datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizam datele dvs. într-o forma structurata, utilizata frecvent și care poate fi citita în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dvs. unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.
g. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere
aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați ca v-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, România
anspdcp@dataprotection.ro
PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR MENȚIONATE MAI SUS, NE PUTEȚI CONTACTA UTILIZÂND DATELE DE CONTACT MENȚIONATE LA SECȚIUNEA 1 .
De asemenea, Societatea poate fi contactata utilizând datele și mecanismele de contact disponibile în site.

POLITICA PRIVIND COOKIES ȘI ALTE TEHNOLOGII SIMILARE

Compania noastra poate seta sau citi module cookie și identificatori de dispozitive atunci când utilizați site-ul nostru sau vizitați un site web, o aplicație sau un serviciu care utilizează Serviciile noastre.

1. Câteva informații utile cu privire la module cookie și identificatori de dispozitive

1.1. Ce este un "cookie"?
Un "Internet Cookie" (termen cunoscut și ca "browser cookie" sau "HTTP cookie" sau pur și simplu "cookie" ) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care vă fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.
Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Firefox, Chrome) și este complet "pasiv" (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-drive-ul utilizatorului). Cookie-ul stochează anumite informații (spre exemplu, limba preferata sau setări ale paginii web), pe care browserul dumneavoastră ni le poate retransfera atunci când accesați din nou pagina web (în funcție de durata de viata a Cookie-ului).
Cookie-urile în sine nu solicita informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

1.2. Care sunt tipurile de cookies?
Exista mai multe feluri de cookies. Clasificarea lor se face în funcție de durata de viata, rolul și sursa acestora, astfel:

a. Tipuri de cookie-uri în funcție de durata de viata
Cookie-uri de sesiune
acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze pana când utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau închide fereastra browserului (ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare).
Cookie-uri persistente
Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și în general depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv - cunoscute sub numele de 'third party cookies' (cookie-uri plasate de terți) - care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori.

b. Tipuri de cookie-uri în funcție de rolul acestora
Cookie-uri strict necesare
Aceste tipuri de cookie-uri sunt necesare pentru paginile de internet să funcționeze în mod corespunzător. Modulele cookie strict necesare vă permit să navigați prin site și să beneficiați de caracteristicile sale. Fără aceste module cookie, nu vom putea oferi anumite caracteristici, cum ar fi redirecționarea automata la cel mai puțin ocupat server sau retinerea listei dvs. de dorințe.

Cookie-uri funcționale
Modulele cookie funcționale înregistrează informații legate de alegerile pe care utilizatorii le fac și ne permit, de asemenea, operatorilor de site-uri să personalizeze site-ul conform cerințelor utilizatorului. De exemplu, modulele cookies pot fi utilizate pentru a salva preferințele legate de categorie/segment.

Cookie-uri de performanta și analiza
Aceste tipuri de cookies oferă posibilitatea operatorilor site-urilor de internet să monitorizeze vizitele și sursele de trafic, modul în care utilizatorii interacționează cu pagina da de internet sau anumite secțiuni din pagina de internet.
Informațiile furnizate de modulele cookie de analiza ajuta operatorii să înțeleagă cum folosesc vizitatorii site-urile și apoi să folosească aceasta informație pentru a îmbunătăți modul în care este prezentat conținutul oferit utilizatorilor.

Cookie-uri de targetare și publicitate
Aceste cookie-uri pot oferi posibilitatea de a monitoriza activitățile online ale utilizatorilor și de a stabili profiluri de utilizatori, care pot fi apoi folosite în scopuri de marketing. Spre exemplu, pe baza cookie-urilor pot fi identificate produsele și serviciile agreate de către un utilizator, aceste informații servind ulterior la transmiterea de mesaje publicitare adecvate către respectivul utilizator.

c. Cookie-uri first party vs cookie-uri third party
Fiecare cookie are un „responsabil” (i.e. site-ul web/domeniul Internet) care plasează respectivul cookie.
Cookie-urile first party (prima parte) sunt plasate de către domeniul Internet /site-ul web accesat de către utilizator (a cărui adresa apare în bara de adrese a browserului). Spre exemplu, dacă utilizatorul vizitează www.venevii.ro, iar domeniul cookie-ului plasat pe calculatorul sau este www. venevii.ro, atunci este vorba despre un cookie first party.
Un cookie third party (terță parte) este plasat de către un alt domeniu Internet/site web decât cel accesat de către utilizator; acest lucru înseamnă ca site-ul web accesat conține și informații provenind de la un site web terț - spre exemplu, un banner publicitar care apare pe site-ul accesat. Astfel, dacă utilizatorul vizitează www. venevii.ro dar cookie-ul plasat pe calculatorul sau are ca domeniu doublecklick.net atunci este vorba despre un cookie third party.

d. Conținut incorporat (butoane, aplicații și widget-uri de socializare)
Paginile web permit implementarea unor butoane sau widgeturi de socializare de la un terț, care permit interacțiunea cu utilizatorilor cu site-urile ale căror butoane sau widgeturi de socializare sunt implementate. Interacțiunea utilizatorului cu butoanele sau widget-urile de socializare de la un terț permite terțului să colecteze unele informații despre acel utilizator, inclusiv adresa IP, informații din antetul paginii și informații despre browser.

e. Cum funcționează cookie-urile de targetare și publicitate?
În general, datele despre activitatea de navigare pe Internet sunt colectate și analizate anonim. Dacă în urma acestei analize reiese un interes specific, un cookie (mic fișier text utilizat de majoritatea site-urilor pentru a stoca anumite părți de informație folositoare pentru a face experienta de navigare mai buna) – este plasat în calculatorul Utilizatorului și acest cookie determina ce reclama vă primi utilizatorul, care se numește publicitate bazata pe interes.
Publicitatea bazata pe interes este un mod de livra reclame pe website-urile pe care le vizitați și de a le face mai relevante pentru interesele dumneavoastră. Interesele comune sunt grupate în funcție de activitatea de navigare desfășurată anterior iar utilizatorilor li se servește doar publicitatea care se potrivește cu interesele lor. În acest mod, publicitatea este relevanta și cat se poate de utila.

Ca să înțelegeți mai bine...
Imaginați-va ca doriți să donati sange. Vizitați secțiunea unui site de specialitate (e.g. www. venevii.ro) și citiți câteva articole relevante despre sfaturi despre modul in care puteti face acest lucru.
La următoarea navigare online, când intrați pe internet să citiți, de exemplu, un articol de știri sau pagina unui magazin online, vi se vă livra ca reclama o oferta de donare de sange (cum ar fi www. venevii.ro).
Veți primi aceste mesaje publicitare special personalizate, pentru ca dumneavoastră cat și alte persoane ca dumneavoastră ați manifestat un interes sporit fata de aceste servicii. În acest mod se poate îmbunătăți experienta web, prin reducerea numărului de reclame care nu prezintă interes.

2. Ce tipuri de cookie-uri și identificatori de dispozitive folosim?

Mai jos este lista detaliata a cookie-urilor și identificatorilor de dispozitive utilizate.
Aveți posibilitatea de a vă retrage consimțământul dat pentru utilizarea Cookie-urilor (cu excepția cookie-urilor necesare) la orice moment, prin schimbarea opțiunilor din setările de cookies corespunzătoare disponibile.
Desigur, puteți seta browserul dvs. să blocheze și cookie-urile necesare însă Site-ul ar putea să nu funcționeze în mod corespunzător. De asemenea, dezactivarea și a altor tipuri de cookie-uri (decât cele necesare) ar putea să afecteze funcționarea sau experienta dvs. la utilizarea Site-ului.

2.1. Cookie-uri necesare
Modulele cookie strict necesare vă permit să navigați site-ul notru și să beneficiați de caracteristicile sale. Fără aceste module cookie, nu vom putea oferi anumite caracteristici.
Mai jos câteva exemple ale cookie-urilor necesare pe care le utilizam pe site-ul nostru
La aceasta ora site-ul nostru nu difuzeaza cookie-uri de acest tip

2.2. Cookie-uri funcționale
Modulele cookie funcționale înregistrează informații legate de alegerile pe care le-ați făcut și ne permit, de asemenea, să adaptam Site-ul web pentru a se potrivi nevoilor și solicitărilor dvs. La aceasta ora site-ul nostru nu difuzeaza cookie-uri de acest tip

2.3. Cookie-uri de performanta și analiza
Aceste tipuri de cookie ne ajuta să înțelegem cum utilizatorii folosesc site-ul nostru. Folosim aceste date doar pentru a scopul îmbunatățirii Serviciilor și a performantei site-ului.
Iată câteva exemple despre cum utilizam aceste date:
a. Informații privind secțiunea / secțiunile din Site vizitate mai frecvent pentru a ne ajuta să îmbunătățim experienta de navigare a Utilizatorilor;
b. Gestiunea și soluționarea eventualelor erori de funcționare a Site-ului;
c. Testări de design pentru a îmbunătăți modul în care Site-ul arata și funcționează.
Uneori aceste analize sunt efectuate de terțe entități în numele ASOCIATIA CREȘTEM ROMÂNIA ÎMPREUNĂ.

Servicii de analiza prin Google Analytics

Site-ul nostru folosește Google Analytics, un serviciu de analiza web a Google Inc., cu sediul în 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).
Pe baza consimțământului dumneavoastră, Google vă analiza în numele nostru modul în care dumneavoastră folosiți website-ul nostru. În acest scop, folosim, printre altele, Cookie-urile detaliate în tabelul de mai sus. Informațiile colectate de Google în legătura cu folosirea site-ului nostru de către dumneavoastră (spre exemplu, URL-ul de trimitere, paginile noastre web pe care le vizitați, tipul browserului dumneavoastră, setările de limba, sistemul dumneavoastră de operare, rezoluția ecranului) vor fi trimise unui server Google din Statele Unite, unde vor fi stocate și analizate; rezultatele corespunzătoare ne vor fi ulterior făcute disponibile într-o forma anonimizată. În acest proces, datele referitoare la datele de trafic nu vor fi atribuite adresei IP complete pe care o folosiți. Am activat pe website-ul nostru funcția de anonimizare a IP-urilor oferita de Google, astfel încât ultimele 8 cifre (tip IPv4) sau ultimii 80 de biți (tip IPv6) ai adresei IP pe care o folosiți sunt șterse.
Mai mult, Google este certificat în conformitate cu standardele EU-US Privacy Shield, care asigura un nivel adecvat de protecție al datelor în ceea ce privește prelucrarea datelor de către Google în SUA.
Pentru mai multe informații despre Google Analytics vă rugam să consultați Google Analytics Terms of Service, Google Analytics security and privacy principles, și Google Privacy Policy.
Puteți să vă retrageți consimțământul privind analiza web în orice moment fie prin descărcarea și instalarea unui Browser Plugin oferit de Google, fie prin gestionarea consimțământului dumneavoastră prin setările de mai sus.

2.4. Publicitatea terților
Majoritatea anunțurilor pe care le vedeți în Site sunt difuzate de asociatia noastra. Cu toate acestea, permitem și altor societăți sau asociatii să furnizeze materiale publicitare și să colecteze informații prin intermediul cookie-urilor sau a altor tehnologii similare (terțe părți) incluse în Site. Practic, aceste tehnologii de targetare care însoțesc mesajele publicitare afișate pe care le vad Utilizatorii le permit să monitorizeze cat de eficiente sunt mesajele publicitare afișate. De asemenea, terții parteneri care afișează publicitatea pot să utilizeze și alte cookie-uri pe care le-au setat pe dispozitivul vostru când navigați și alte pagini de internet. Folosesc aceste date pentru a ști dacă ați vizualizat sau nu un anumit anunț publicitar sau pentru a vă identifica în baza lor de date și pentru a folosi ulterior aceste date pentru a vă servi alte tipuri de publicitate care ar corespunde intereselor dvs.
Depunem eforturi rezonabile pentru ca partenerii cu care colaboram pentru scopul publicității on-line și cărora le permitem să adauge un identificator sau cod în Site să gestioneze în mod responsabil datele cu caracter personal preluate de pe Site-ul nostru. Totuși, noi nu controlam modul în care aceștia prelucrează datele cu caracter personal, aceștia având propriile reguli și politici de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Site-ul nostru poate utiliza sau implementa plug-inuri rețelelor de socializare ale unor terți. În general, interacțiunea dvs. cu un plug-în oferă posibilitatea terțului să colecteze unele informații despre dvs., inclusiv adresa IP, informații din antetul paginii și informații despre browser.
Site-ul a implementat următoarele butoane de socializare:
• Facebook
• Google +
• LinkedIn
• Twitter

3. Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă ca nu veți mai primi/vedea publicitate online.
Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu ești înregistrat folosind cookie-urile, nu vei putea lasă comentarii.
Puteți opri plasarea cookie-urilor prin gestionarea consimțământului dumneavoastră prin setările de mai sus.. Cookie-urile necesare nu vor putea fi însă dezactivate din acest modul întrucât sunt necesare pentru funcționarea Site-ului.
Dezactivarea pixelilor pentru remarketing DoubleClick
Legat de pixelii și cookie-urile pentru remarketing DoubleClick, acestea se pot dezactiva accesând pagina de dezactivare DoubleClick (https://www.google.com/ settings/ads/onweb# display_optout?hl=ro) sau pagina de dezactivare Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/ managing/ opt_out.asp).
Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regula în "opțiuni" sau în meniul de "preferințe" al browserului tău.
Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteți folosi opțiunea "ajutor" a browserului pentru mai multe detalii.
Setări cookie în Internet Explorer (http://support.microsoft.com /kb/196955)
Setări cookie în Firefox (http://support.mozilla.org/ en-US/kb/cookies-information -websites-store -on-your-computer? redirectlocale=en-US &redirectslug=Cookies)
Setări cookie în Chrome (http://support.google.com/ chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647)
Setări cookie în Safari (http://support.apple.com/kb/PH5042)
Pentru setările cookie-urilor generate de terți, puteți consulta și site-ul:
http://www.youronlinechoices.eu/ro (http://www.youronlinechoices.eu/ro)
Informații despre modul în care vizitatorii pot dezactiva utilizarea modulelor cookie de către Google, accesând Setările pentru anunțuri Google (http://www.google.com/ settings/ads?hl=ro). De asemenea, le puteți indica utilizatorilor să dezactiveze folosirea modulelor cookie de către un furnizor terță parte, accesând pagina de dezactivare Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/ managing/ opt_out.asp).

4. Linkuri utile

Dacă doriți să afli mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandam următoarele linkuri:
Microsoft Cookies guide (http://www.microsoft.com /info/cookies.mspx)
All About Cookies (http://www.allaboutcookies.org/)
Pentru mai multe detalii legate de probleme de confidențialitate, puteți accesa și următoarele linkuri:
http://www.dreptonline.ro/legislatie/ oug_13_2012_modificare _prelucrare_date _caracter_ personal_protecția_vieții _private_comunicații_electronice.php
http://www.guardian.co.uk/info/cookies
Daca aveti intrebari cu privire la politica noastra de confidentialitate va rugam sa ne scrieti la dpo@cri.org.ro Va multumim ca folositi serviciile noastre.